Zásady ochrany osobných údajov

Naša webová stránka dbá na ochranu osobných údajov našich návštevníkov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára alebo pri vytváraní účtu, budú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími relevantnými zákonnými predpismi.

Nasledujúce informácie vám poskytnú prehľad o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Zbieranie a používanie osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky sa môžeme získať určité údaje o vás, ako napríklad vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém atď. Tieto informácie nám pomáhajú optimalizovať našu webovú stránku a zlepšiť vašu skúsenosť s používaním našich služieb. Okrem toho môžeme na tejto stránke používať súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu vašej činnosti a personalizáciu obsahu stránky podľa vášho správania. Viac informácií o používaní cookies nájdete v našej politike cookies.

Ak sa rozhodnete vytvoriť si účet na našej webovej stránke, budeme zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje, ako sú vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. Tieto údaje budú použité výlučne na poskytovanie našich služieb a na komunikáciu s vami v súvislosti s týmito službami.

  • Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a správu našich služieb
  • Komunikácia s vami
  • Zlepšovanie našich služieb a prispôsobovanie ich podľa vašich potrieb
  • Vystavenie faktúr a spracovanie platby za naše služby
  • Poskytovanie vám informácií o novinkách, zľavách a ďalších akciách

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou situácií, kedy to vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na poskytnutie našich služieb. Môžeme však zdieľať anonymizované a agregované údaje s tretími stranami pre účely ako napríklad analýza trhu a reklama.

V prípade, že sa rozhodneme predať, previesť alebo iným spôsobom zmeniť našu firmu, môžu byť vaše osobné údaje súčasťou prenášaných aktív. Vaše osobné údaje budú v takom prípade stále chránené v súlade s touto politikou Ochrana osobných údajov.